Experthjälp för bostadsrättsföreningen


Som bostadsrättsförening så gäller det att de gånger det behövs experthjälp tar in detta. Det kan vara vid olika renoveringar som enligt föreningsbeslut ska genomföras. Det kan gälla fönsterbyte som är ett av de åtagande som föreningen har beslutat om på förra årsstämman. Det är viktigt att alla har möjlighet att säga sitt i frågorna som ska beslutas om.

Viktiga beslut som fattas

Det är på årsstämman dom de viktiga besluten fattas som exempelvis åtgärder som fönsterbyte. Det kan också vara fråga om renovering av befintliga fönster. Oavsett så gäller det att ta in experter som kan bena ut allt vad det innebär och ge de bästa förslagen på åtgärder. Det gäller att få de bästa förslagen på åtgärder men också kostnadsförslag som kan accepteras av bostadsrättsföreningen. Även om det finns duktiga personer inom föreningen så är det alltid en fördel att ta in hjälp och förslag utifrån som är oberoende från föreningen.

Informera hela föreningen

Det gäller att informera hela föreningen vad som är på gång. Speciellt om det är fråga om ett fönsterbyte eller renovering av dessa. Även om inte alla är aktiva på föreningsstämman så är det viktigt att alla medlemmar får veta vad som är på gång i bostadsrättsförening. Åtgärder som ett byte av fönster i fastigheten är något som berör alla boende. Det ska alltid utgå en inbjudan till årsstämman med information vilka frågor som ska beslutas om. Alla ska också få möjlighet att säga sitt innan slutliga beslut fattas och arbetet kan starta med fönsterbytet.