Kommunalt vatten eller egen brunn


Alla ser det nog som en självklarhet att det finns vattenledningar dragna till huset, vare sig det är kommunalt vatten eller vatten från en egen brunn, och att vattnet är säkert att dricka och tvätta sig med.

1401197-water-drop

Idag är de flesta villor ansluta till en kommunal vattenreservoar, men man kan säga att principen är densamma vare sig man är ansluten till kommunens vatten eller har egen brunn, den är att fastighetsägaren själv betalar kostnaden för hanteringen av avloppet. Vatten och avlopp är normalt sett inte finansierat av skattemedel, istället får man pengarna från avgifter av de som använder sig av vattnet. Kommunalt självstyre ger kommunen rätten att finansiera vatten och avlopp genom skatteintäkter om de så vill, men det är ytterst ovanligt.

Är man anslut till ett kommunalt avlopp betyder detta att fram till anslutningspunkten så är det kommunen som ansvarar för vattenledningar och att de inte läcker. Men från anslutningspunkten och in i huset är det fastighetsägarens uppgift att se över detta.

Har man istället egen brunn måste man även ansvara för att vattnet är inte innehåller skadliga ämnen och att det är drickbart. Har man egen brunn kan man behöva köpa ett vattenfilter för att få bort oönskade ämnen som järn, mangan, nitrat, radon med mera. Det finns även mer specialiserade filter som hjälper vattnet att hålla rätt pH-värde , renar vattnet från hårdhet, dödar skadliga bakterier eller tar bort humus från förmultnade växter som kan hamna i brunnen.

Många av dessa problem är inte synliga och kanske inte ens påverkar smaken så mycket, därför är det viktigt att man regelbundet tar prov på vattnet för att försäkra sig om att det är säkert att använda. På Livsmedelsverkets sida kan läsa mer om att ta vattenprover.