Underhåll av utsidan


Det är viktigt att med jämna mellanrum göra underhåll på huset, på detta sätt kan man i bästa fall fixa så skavanker innan de blir till ett problem och i värsta fall göra små reparationer innan större ingrepp behövs.

Taket

5008599-ett-gult-husMan bör göra en visuell inspektion av taket en gång varje år och en mer noggrann inspektion var femte år under takets garantitid, och sedan vartannat år efter garantin gått ut. För den årliga inspektionen behöver man bara ställa upp en stege och svepa blicken över taket för att titta efter synliga problem, för de mer noggranna inspektionerna bör man gå upp på taket och se över detaljerna.

Det är också viktigt att man gör olika saker beroende på om man har ett tegeltak eller ett plåttak. För ett tegeltak måste man inspektera de individuella plattorna och byta ut de som blivit skadade, det är även viktigt att inspektera under skadade plattor för att försäkra att man inte fått vatten- eller fuktskador under dem.

För plåttak måste man inspektera beläggningsytan och titta efter sprickor och repor, fukt kan ta sig in under färgen genom dessa och orsaka korrosion som sedan snabbt sprids till resten av taket. För mer om underhåll av plåttak kan man läsa den här artikel från Byggnadsvårdsföreningen.

Fasaden

Fasaden bör även den inspekteras årligen, titta främst efter sprickor och flagor i färgen, men även efter angrepp av alger, om man bor nära kusten, och mögel.

Med sprickor och flagor skrapar man helt enkelt bort den lösa färgen och målar nytt, men när man skrapat bort färgen är det även ett bra tillfälle att inspektera brädorna, om man har en träfasad det vill säga. Är brädan i dåligt skick är det bäst att byta ut den. Om flera brädor behövs bytas ut är det bäst att bara sätta upp en byggnadsställning och börja rycka bort dem. Tänk på säkerheten och sätt helst upp fallskydd vid arbete på byggnadsställning som är högre än en våning.

Har väggen angripits av alger eller mögel är det bäst att tvätta den med ett medel speciellt framtaget för det man försöker få bort. Bäst resultat får man med en högtrycksspruta, men det går även bra att använda sig av trädgårdsslangen. Följ anvisningarna på borttagningsmedlet för att vara säker på att få väggen ren från angrepp.