Vanligaste tvisten med säljare


När du köper en villa eller en bostadsrätt är det inte ovanligt att dispyter och tvister uppstår. Det handlar ibland om dålig kommunikation men också om personer som försöker luras. Det gäller att vara beredd på och försöka värja som mot de vanligaste tvisterna.

Experthjälp

Om skadan redan är framme, om du och säljare inte kommer överens, är det bra om du har experthjälp som kan medla mellan er. Det är svårt att hitta en lösning på ett problem där ni vill olika saker, en objektiv part som kan använda lagen eller sunt förnuft för att skapa en överenskommelse som båda kan vara nöjd med. En tvist kan också behöva avgöras i tingsrätt eller som ett förenklat tvistemål, då gäller det att du har alla dokument och argument färdiga och vet vad du ska säga för att vinna i rätten.

Dolda fel

Det här är nog den vanligaste punkten som leder till osämja mellan köpare och säljare. När köparen väl börjar använda sin bostad hittar denne någon skada eller fel som de anser att säljaren ska betala för. Säljaren å sin sida hävdar att köparen har undersökningsplikt och får skylla sig själv samt att säljaren kanske inte ens visst om felet själv. Dolda fel är svåra mål att vinna eftersom köparens undersökningsplikt går väldigt långt. Misstänker man att det kan vara problem med fukt ska man undersöka det mer noggrant, har man inte gjort det kan du inte yrka på dolda fel. Att bara göra en okulärbesiktning eller en vanlig betalad besiktning räcker oftast inte för att påtala dolda fel om det inte är väldigt uppenbart att felen inte kunde ha upptäckts av köpare eller säljare trots noggrann undersökning.