Att tänka på vid fönsterbyte


Fönstren är den enskilt största orsaken till ett hushålls höga energiförbrukning. Dåliga fönster kan orsaka en tredjedel av ett hushålls energiförlust. Detta resulterar såklart i höga uppvärmningskostnader. Ett fönsterbyte är ett bra sätt att göra ditt hus mer energieffektivt och minska dina utgifter.

Det finns dock en hel del att tänka på vid en så omfattande renovering. Det finns en uppsjö av fönster i olika material och kvalitet. Viktigt är dock att inte bara tänka på det praktiska, som pris och energikrav. Det är också essentiellt att man väljer en typ av fönster som passar husets karaktär, de förhållanden som råder på platsen där huset finns och naturligtvis den arbetsinsats man är beredd att lägga ner på renoveringen. Här hittar du mer råd och viktiga tips inför fönsterbytet. Artikeln ta också upp för- och nackdelar med de olika fönstermaterialen.

Känner man att processen är en övermäktig, det är ändå en relativt omfattande renovering, så ta kontakt med kunniga hantverkare. Det är av yttersta vikt att anlita erfarna och kompetenta hantverkare för att jobbet ska bli korrekt utfört. Bor du en bit norrut har du såklart mer erfarenhet än någon annan av kyla och läckande fönster.

Sänk dina energikostnader redan idag – gör miljön, dig själv och plånboken en tjänst och byt till anpassade fönster.