Yttre renoveringar


Ibland behöver ett hem renoveras både inne och ute. När det kommer till olika former av yttre renoveringar, som till exempel byte av tak och fasadrenovering, är det viktigt att arbetet utförs på ett korrekt sätt. Om inte så kan det bli stora problem längre fram, vilket i sin tur kan leda till stora kostnader.

Bygga altan

AltanEtt bra tips när man ska bygga altan är att inte bygga för stort eftersom det lätt kan se ödsligt ut under vinterhalvåret. Dessutom blir materialkostnaden större samtidigt som det också innebär mer arbete. Eftersom trä krymper är ett annat bra tips när man bygger altan att inte sätta plankorna för glest utan ganska tätt. Planerar man att bygga en altan som är högre än en halv meter från marken kan det vara bra att känna till att det krävs bygglov. Fler tips om detta hittar du här.

Byta tak

Byte av tak är något som förr eller senare är helt nödvändigt om man bott i ett hus i några år. När man väl byter tak är det bättre att byta hela rasket och inte bara delar eftersom detta är något man tjänar på i längden.

Tilläggsisolera

Att tilläggsisolera är en bra åtgärd för att sänka uppvärmningskostnader i ett hus. Genom att tilläggsisolera både väggar och tak kan man sänka kostnaderna för uppvärmning en hel del. Dock är det viktigt att tilläggsisolera på rätt sätt eftersom för mycket isolering lätt kan få oönskade effekter.

Renovera fasaden

Renovera fasaden kan man göra på olika sätt genom att antingen putsa eller måla. Ska man måla om en fasad ska man vara beredd på att det tar tid, längre än vad man tror att det gör. En sak som är viktig när det kommer till fasadarbeten är säkerheten. Framför allt om man arbetar på högre fasader är det viktigt med någon form av skydd ifall något skulle inträffa.