Dags för renovering


Nu börjar den stora tiden för utomhus renoveringar komma närmare och det gäller att starta i tid. Om du till exempel ska byta tak under sommar tiden så är det viktigt att börja i tid så att projektet hinner bli klart.

renoveringSommaren är en tid då fasadbyte, takbyte eller andra utomhus renoveringar bör göras innan det blir kallt och vinter igen. Att börja byta tak under hösten kan bli stressigt och bör undvikas. Ett tak som inte är klart kommer skada huset och inte skydda det från snö och slask.

Planera ditt projekt i god tid så att du kan få en bild av hur lång tid det kommer ta och vad som kommer behövas. Att starta ett större renoverings projekt utan någon plan kan leda till att arbetet blir ineffektivt och tar mycket längre tid.

Planera inköp av material,verktyg och annat. Om du inte har en bra inköpslista kan det leda till att det saknas material vid slutet av renoveringen. Ibland kan det vara svårt att få tag i allt, Att behöva vänta några veckor på material när man har ett halvfärdigt projekt kan kännas jobbigt och du tappar lätt suget att fortsätta.

Att göra lista

  • Planera inköp, tiden och budget
  • Klarar du av allt själv? Du kanske behöver ta hjälp utifrån, vänner och bekanta eller professionell hjälp från en byggfirma.
  • Finns alla verktyg som du behöver eller behöver du köpa nya.
  • Har du tid? Om du inte kommer ha tillräckligt med tid att renovera just detta år så kanske du behöver ta hjälp från byggfirmor eller skjuta upp det till nästa år.