Förnya fasaden


Fasaden är husets ansikte utåt och det är något man såklart vill hålla rent och fint. En del fasader behöver dock mer underhåll än andra och det gäller att man vet vad som behövs göra för att hålla ens fasad fin och stark.

Trä

Träfasader är de vanligaste i Sverige men behöver också mer underhåll än andra då trä är ett organiskt material som kräver underhåll för att må bra. Rengöring är en viktig del av underhållet och något som faktiskt kan förebygga problem som angrepp av mögel eller alger. Utöver detta behövs en träfasad målas om emellanåt. Detta kan vara ett ganska omfattande arbete när man gör det korrekt.

Man måste även hålla ögat öppet efter eventuell röta i plankorna och byta ut dessa vid behov. Detta betyder ju också att de nya plankorna måste målas, vilket är varför det bästa tillfället att göra detta byte om man kan är när huset ändå ska målas om.

Tegel

Tegelfasader hamnar på motsatt sida av underhållsspektrumet från träfasader då de är näst intill underhållsfria. Rengöring är en del av vilken fasad som helst och därför något man kommer behöva göra vid behov men mycket mer än så är det inte. Det kan dock fortfarande komma tillfällen då en tegelfasad kan behövas repareras av en eller annan anledning varpå man kan behöva hjälp från en riktig murare.

Puts

Putsade fasader kan göras utanpå alla typer av material. Populariteten av fasaden kommer från att den är väldigt hållbar och kräver lite underhåll. Till skillnad från en tegelfasad kan man få putsade fasader i nästan vilken kulör som helst. Man kan även måla om man så önskar. Skador i puts kan dock vara lite problematiska och medan det är möjligt att reparera mindre skador kan värre fall betyda att en hel sida av huset görs om.