Måla om husgrunden


Husgrunden behöver också ett regelbundet underhåll för att se välvårdad ut och för att inte riskeras att drabbas av frostskador. När det bildas sprickor så finns det risk för att fukt tränger in och spränger sönder sockeln vid kallt väder vintertid.

En snygg husgrund utgör en viktig del av husets helhetsintryck. Genom att underhålla sin husgrund i tid slipper man även onödiga extrakostnader på grund av frostsprängningsskador.

En putsad husgrund kräver ofta mer arbete än en betonggrund. Eftersom man behöver avlägsna all lös och mjuk puts innan man kan måla grunden. Det händer att all puts behöver knackas bort och ersättas med ny, innan man kan börja att måla.

En betonggrund behöver bara ses över för att kontrollera om det finns några sprickor. Befintliga sprickor spacklas lätt igen med betongspackel och när allt torkat ordentligt är det bara att borsta husgrunden ren från smuts innan det är dags att måla.

Det är mycket viktigt att vara noggrann med förarbetet så att färgen fäster ordentligt. Om färgen lossnar tränger vatten in i husgrunden och kan orsaka omfattande frostsprängningsskador.

Det är viktigt att man använder sig av rätt sorts färg. Det ska vara en sort som inte släpper in väta utifrån men ventilerar ut fukt som kommer inifrån. Det är en bra idé att fråga en fackman som kan rekommendera vilken typ av färg som ska användas för bästa resultat.

Om man känner sig osäker så kan det vara bättre att anlita en fackman så att man slipper skador på grund av felaktigt utförd renovering. Det är speciellt viktigt att utföra förarbete och målning fackmannamässigt om man har en putsad grund.