Problem med avloppet?


Avloppet är något vi lätt tar för givet innan vi upplever ett problem med det. När detta väl händer är det inte alltid så enkelt att säga vad felet är då allt sker nere i rör där vi inte kan se problemet. Här tittar vi på några av de vanligare problemen som uppstår rörande avloppet.

Stopp i avloppet

Beroende på var man upplever problemet finns det några olika lösningar man borde titta på först. I vasken eller ett handfat i badrummet bör man börja med att kontrollera vattenlåset. Detta sitter oftast straxt nedanför och är ett sätt att skydda avloppsrören från saker som kan orsaka ett stopp. Rensa detta ordentligt och testa sedan avrinningen igen.

Löser inte detta problemet kan man i nästa steg hugga tag i vaskrensaren och börja pumpa. Undertrycket som skapas kan hjälpa till att lossa på eventuella stopp en bit ned i avloppsrören.

Kluckande ljud

Hör man kluckande ljud i avloppet med jämna mellanrum kan detta vara något av en varningssignal för kommande problem. Istället för att vänta och se om det inte fixar sig kan det vara rekommenderat att göra vad man kallar för en stamspolning. Detta är inget man kan fixa själv utan kräver att man kontaktar ett firma som Swoosh.

Det kan dock även vara ett problem med luftningsröret. Detta hittar man längst bort på markbädden. För att undersöka denna kan man hitta så att det inte står vatten i botten av röret. Detta kan man göra antingen genom att lysa ned i röret med en ficklampa och se att det inte finns något vattenblänk, eller bara genom att stoppa ned en lång pinne och se om den blir blöt.