ROT- och RUT-avdrag


ROT-avdraget eller ROT-programmet som det också kallas har funnits i olika former i 20 års tid. ROT står för Reparation, Ombyggnad, Tillbyggnad.

ROT-avdraget innebär rent konkret att man kan få reduktion på kostnaden för olika typer av bygg-eller hantverksarbete samt hushållsnära tjänster, som utförs i ens hem. För närvarande får man 50% skattereduktion på kostnaden upp till ett belopp om 100 000 kr, det vill säga kostar ett arbete exempelvis 50 000 kr betalar man endast 25 000 kr.

Ska man göra en stor renovering eller liknande som kanske går på flera hundratusen kronor och samtidigt är två som står som ägare på huset kan det vara en god idé att dela upp kostnaden eftersom bägge då kan utnyttja ROT-avdraget. Kostar exempelvis ett renoveringsarbete 200 000 kr kan man dela upp det så att varje part tar 100 000 kr och på så sätt kan bägge få ROT-avdrag med 50 000 kr, vilket gör att arbetet i slutändan endast kostar 100 000 kr.

För att kunna utnyttja ROT-avdraget krävs att man meddelar den som ska utföra arbetet detta innan denne påbörjar detta. Man behöver inte själv begära ROT-avdrag från Skatteverket utan detta sköts av hantverkaren som ska utföra arbetet, det vill säga avdraget görs direkt på fakturan.

RUT-avdraget infördes av den nytillträdda borgerliga regeringen 2007 och gör det möjligt att få avdrag för så kallade hushållsnära tjänster. RUT står för Rengöring, underhåll och tvätt.

Precis som med ROT-avdraget får man inom gränserna för RUT-avdraget dra av arbetskostnaden med 50% på belopp upp till 100 000 kr.

Inom ramen för hushållsnära tjänster ingår en rad olika arbeten som exempelvis städning, tvättning, fönsterputsning, trädgårdsarbete samt barnpassning.

Precis som med ROT-avdrag så behöver man inte själv kontakta Skatteverket när man ska göra RUT-avdrag utan detta sköts av firman som utför tjänsten.

Mer om exakt vilka tjänster som faller inom ramen för ROT- respektive RUT-avdrag går att läsa om på Skatteverkets hemsida.