Viktiga saker vid husköp


Att köpa hus innebär ofta en omställning i livet. Vid husköp finns det en rad viktiga saker som kan vara väl värda att tänka på, framför allt vilket skick huset är i.

Grunden

Köpa husAtt husets grund är stabil och okej är oerhört viktigt eftersom det är denna hela huset vilar på. Det är viktigt att grundligt undersöka att grunden inte har några fukt- respektive mögelskador, vilket om det inte åtgärdas i tid kan bli oerhört kostsamt om det är omfattande.

Taket

Taket är också viktigt att undersöka, framför allt om det har några år på nacken. Här kan det vara en  bra idé att kolla vilket material både yttertak och innertak är i och självklart också om det håller tätt, vilket är det allra viktigaste.

Fasaden

Även fasaden är bra att kolla så denna inte har sprickor och annat. Det är viktigt att man både kollar ytskiktet samt isoleringen eftersom det är denna som håller huset varmt under vinterhalvåret.

Servitut

Hur vatten och avlopp fungerar är också viktigt att ha koll på och kanske framför allt att vattnet går att använda och är drickbart. Ett bra sätt att ta reda på detta är att kolla om det gjorts någon vattenanalys.