Att tänka på vid fasadarbeten


När du gör eller beställer ett jobb för att fixa upp din fasad finns det några saker du bör tänka på lite extra. Ofta sker fasadarbeten högt upp vilket kan medföra flera risker på grund av höjden. Den som arbetar med fasaden är där många timmar och även dagar. FasadarbetePå grund av den långa tiden i ett utsatt läge finns det alltid risk att något tråkigt inträffar. Det är snabbt gjort att arbetaren trillar ned. Det går att minska risken för det genom att införskaffa rätt sorts skydd. Ett bra fallskydd kan hjälpa dig att känna dig säker när du arbetar med fasader.Eftersom att verktyg används är det lätt hänt att du tappar något eller råkar stöta ut något. Ett verktyg på bara något enstaka kilogram kan bli till en projektil som till och med kan döda.Beroende på hur det ser ut och vilka möjligheter du har på den plats där ditt nybygge eller renovering pågår. Kan det vara läge att spärra av vissa delar eller åtminstone göra omkring passerande medvetna om det arbete som fortgår. Upprätta gärna någon form av tydligt utsatta markeringar för fotgängare i området. Även om man kan tycka att de flesta borde göra sig uppmärksam när de närmar sig en byggarbetsplats är så inte fallet i praktiken. En del människor och helst barn, tänker sig ofta inte för innan de klampar igenom fallriskzoner eller dylikt.För att skaffa dig en bättre uppfattning om vilka skyldigheter du har när du renoverar eller beställer arbeten kan du läsa Arbetsmiljöverkets informationsblad online. Där kan du också läsa om de olika risker som finns och hur du kan göra arbetet säkrare.

Öka säkerheten

För att öka säkerheten kan du köpa diverse säkerhetsutrustning och skydd. Personlig fall-sele med block eller uppspänt rep med tillhörande selar är två alternativ som skyddar de som arbetar där de dessutom inte förhindras märkbart i sina arbetsmoment.För grannsämjan är det viktigt att tänka på hur du stör dina grannar. Det gör du så klart delvis genom att inte arbeta under alltför tidiga morgnar eller sena kvällar men arbetet kan störa även under dagen. Ett bullerskydd kan göra stor skillnad och är inte heller bara användbart vid arbeten utan kan även stänga ute ljud från till exempel vägar.Tänk också på att isolera under arbetets gång. Det gäller särskilt om du utför fasadarbeten vintertid. Det är så gott som omöjligt att hålla varmt i ett hus om det inte är rätt isolerat. Genom att isolera allt eftersom det är möjligt ser du till att hålla värmen i huset såväl som får en del av isoleringsarbetet bortgjort.