Miljörenovering


Miljörenovera

Miljörenovering är ett begrepp som ibland används av byggbranschen. Begreppet betyder att man renoverar sin byggnad med energibesparande åtgärder som gör att energiförbrukningen sänks med minst 30 procent.

Vi är övertygade om att de val vi gör i livet spelar en stor roll både för oss själva men även vår omgivning och vår jord. Så när du ändå ska renovera ditt hus är det en bra ide att tänka på material och åtgärder som är bra ur ett miljöperspektiv. Ofta handlar det om värmesystem, byggmaterial och fönster.

Det kan vara svårt som privatperson att veta vad som är rätt att välja ur ett bra miljötänk men du kan enkelt hitta bra guider på nätet. Bland annat så kan du kika in på Naturvårdsverkets webbsida för att se olika miljömärkningar och läsa om hur du kan leva och välja miljösmart. Du kan även ta hjälp av olika guider, till exempel så har försäkringsbolaget Folksam en byggmiljöguide som byggbranschens experter ofta använder sig utav.

Det är ofta dyrare i inköp när du ska köpa material el produkter med hög miljömärkning men eftersom det ofta också innebär att det ger dig ett effektivare hem genom en lägre energiförbrukning så blir det i långa loppet billigare och det faktumet att du vet att ditt hus gör ett mindre avtryck på miljön i det långa loppet brukar ofta vara det som överväger vid det beslutet. När produkterna är byggvaru- och miljödeklarerade betyder det att hela framställningsprocessen har dokumenterats. Från en miljövänliga råvaror, humanistisk framställning till miljömärkta transporter och lagerföring samt till att materialet går att återvinna vid framtida kassering.