Uppvärmningssystem hemma


shutterstock_241404517Vilken typ av uppvärmning som huset har påverkar hur mycket tid och underhåll du måste lägga ned, vad driftkostnaden blir per år och hur det påverkar ekonomin och miljön. Nedan hittar du information om de vanligaste uppvärmningssystemen. 

Pellets

Pellets består av sågspån, flis och annat träavfall som man eldar upp i en pellatspanna för att få värme i huset. Pellets ser ut som små cylindrar och man beställer hem detta själv till hus.Att elda med pellets innebär att man måste kontinuerligt fylla på pannan för att det ska finnas värme i huset. Man måste också beställa hem pellets och ha någonstans torrt att förvara det i hemmet.Det kan låta negativt, men dessa saker tar inte mycket plats eller mycket av din tid. En väldigt positiv sak är att det är klassat som ett biobränsle. Det har alltså ingen inverkan på miljön. Mängden koldioxid som släpps ut under förbränningen är densamma som träden de en gång var tog från luften.

Fjärrvärme

Ett populärt uppvärmningsalternativ i många nya hus. Det är väldigt lite underhåll som krävs med fjärrvärme. Du behöver inte ha en panna eller uppvärmningssystem stående i källaren. Istället kopplas hemmet till en central värmecentral. Man behöver bara en kulvert i marken som har två kopplingar: en till tappvarmvatten och en till värme.Kostnaden för att ha fjärrvärme ändrats beroende på vart du bor och eventuella tariffändringar.

Värmepump

Det här systemet hämtar värme från lyft, vatten eller berg. Man kan ha ett vattenburet system, ventilationssystem eller genom varmluft. Sedan finns det olika storlekar på pumparna beroende på vilket effektbehov de har. När man byter till värmepump och har självdragsventilation kan ventilationen bli sämre. Att ta bort en värmekälla från källaren (där bränslepannor brukar stå) kan leda till att källaren bli kall och fuktig, och då måste källaren ventileras bättre och man behöver kanske ställa ned en radiator där nere som kan hantera fukten.