Förnya husets utsida


Vi tänker ofta mer på hur insidan av huset ser ut än utsidan. Och medan detta är full förståeligt med tanke på hur mycket vi kan variera insidan är det fortfarande smart att titta på vad man egentligen kan göra med utsidan emellanåt också.Potentialen att skapa ett vackert yttre finns för alla hus. Hur många och vilka alternativ man dock har tillgängligt kan bero en hel del på vilken fasad man har. Träfasaden har stora möjligheter för variation medan tegel och putsade fasader är mer begränsade.Innan man dock sätter igång med sina planer är det viktigt att ta reda på huruvida det finns en detaljplan för området där man bor. Detta kan betyda att det finns vissa restriktioner på vad man får och inte får göra med utsidan. Är huset dessutom kulturmärkt kan det finnas väldigt höga krav på husets exakta utseende.Att måla om huset är kanske det första många tänker på. Och färgen kan absolut ha en stor effekt på hur vi uppfattar ett hus. Att måla är något som huvudsakligen görs på trähus men putsade fasader kan målas nya och spännande färger så länge man följer noga anvisningar. Beckers har bra tips om hur man går till väga.Men det finns med än bara ett nytt lager färg som kan piffa upp utsidan på huset och ge det ett nytt ansikte. Fasaddekor av olika slag blir allt mer populära och kan ge lika mycket variation på utsidan som vi får med våra innerväggar. Att sätta upp något på fasaden kan dock vara betydligt svårare om man har en putsad fasad på grund av hur de konstrueras. På tegelväggar går det absolut men då måste man vara noga med pluggning, oavsett vilken spik eller skruv man använder sig av.