Ta hand om småfåglarna under vinterhalvåret


Det är en viktig uppgift för att hjälpa till att bevara populationen av fåglar. På grund av kalla vintertemperaturer och svårigheter att hitta mat kan det vara svårt för fåglarna att överleva. Men det finns många saker som man som enskild person kan göra för att hjälpa till.

En enkel och effektiv metod är att ställa ut fågelmat. Det kan vara en god idé att använda speciellt fågelfrö eller nötter som är lämpliga för de olika fågelarter som finns i ditt område. Det finns många olika sorters fågelmatare att hälla maten i hos CDON.

Erbjud skydd till fåglarna

Ett annat sätt är att erbjuda skydd i form av fågelholkar eller fågelbo. Detta ger fåglarna möjlighet att söka skydd och vila under kalla vinterdagar. Det är också viktigt att hålla dessa rena och torra.

Man kan också hjälpa till att ta hand om småfåglarna genom att skapa ett fågelvänlig trädgård, med träd och buskar som erbjuder skydd och mat för fåglarna. Tänk dock på att undvika att använda skadliga kemikalier.

I slutändan är det viktigt att ta hand om småfåglarna under vinterhalvåret. Vi kan göra det genom att erbjuda mat och skydd, samt att skapa en fågelvänlig miljö. Detta kan bidra till att bevara populationen av fåglar och hjälpa dem att överleva under vintern.