Oförutsedda skador


Blixtnedslag

När det gäller fristående villor är det främst naturorienterade olyckor som dominerar när det blivit skador på fasaden eller grunden. Detta är något som försäkringen ersätter för men man bör vara medveten om vad för slags försäkring som krävs beroende på boendeform.

En hyresrätt behöver bara en hemförsäkring medan bostadsrättsägaren bör teckna ett bostadsrättstillägg och villaägaren oftast tecknar en kombinerad hem- och villaförsäkring.
Några av de orsaker som vara till grund för skador är:

Brand / Blixt

Brand kan uppstå av en rad olika orsaker i ett hus. Det vanligaste är elfel men ett annat är blixtnedslag.

För att undvika att en brand förstör hemmet bör man ha jordfelsbrytare samt brandvarnare. Detta bör även kompletteras med en brandsläckare som går att använda vid mindre bränder.

Träd som faller

När sommar- och höststormarna drar över Sverige slutar det alltid med att några villaägare har ett träd liggandes över garage eller hustak. Oavsett hur bred stammen är så kan exempelvis röta inifrån göra att det inte alls är lika stabilt som man kan tro.
För att undvika detta kan man fälla större träd som står nära huset. Svårigheten i detta fall är att även grannarnas träd många gånger skulle kunna nå fram till hustaket om de skulle fällas vid en storm.

Mögel

Att få mögel i huset kan orsaka flera hälsoproblem för de som bor där. Astma, huvudvärk och framkallande av allergier. Det går med ett lätt mögelprov se om det finns mögel i huset. Detta med en bomullspinne som används på damm som legat minst tre månader. Orsaken är att mögelsporer sprids med luften inomhus och fastnar på dammpartiklarna.

Det viktigaste man bör göra för att undvika mögelbildning är att motverka fukt. Detta eftersom fukt är grogrunden till mögel.

Översvämning

Med översvämning menas att vatten tränger in i huset (oftast källaren) i den mängden att det är blir ett lager av vatten över hela golvet. Detta kan skapa mycket stor skada och kräver sanering med bland annat värmefläkt under en längre tid.